Asfalt


Vi kan tillverka asfalt för allt från parkeringar till motorvägar

Våra tjänster och produkter


Här kan du läsa mer om vad vi gör en helt vanlig dag. Klicka på de olika avsnitten för att läsa mer.

Betong


Lätt, tung eller sprut? Vi kan vår betong

Hamn


Konsten att anlägga en brygga

Industribyggnad


Innovativt byggande med norrbottnisk industritradition

Kraftverk


Bland jättefläktar, gigantiska turbiner och fjärrvärmenät

Mark


Vi skapar miljöer för moderna människor

Väg och bro


Mer än asfalt, stål och betong

Vatten och avlopp


Reningsverk och vattenverk i alla tänkbara storlekar

Asfalt

Asfaltsarbeten är ett av våra starkaste områden. Vi lägger asfalt på allt från motorvägar till parkeringar. Berggren & Bergman erbjuder helhetslösningar från planering hela vägen fram till en framtidssäkrad beläggning.

Läs mer: Referensarbeten/#asfalt

Betong

Vi har lång erfarenhet från betongarbeten. Betong ligger till grund för våra framgångsrika projekt inom industribyggnad, brobyggen och hamnarbeten.

Läs mer: Referensarbeten/#betong

Hamn

Vattenvägar har alltid varit viktiga i Norrbotten, och därmed även fungerande hamnar. Vi utför alla tänkbara anläggnings- och underhållsarbeten i stora som små hamnar. På så vis bidrar vi till att levandegöra vår kust, för såväl rekreation som varutransporter.

Läs mer: Referensarbeten/#hamn

Industribyggnad

Norra Sverige har en tradition av tung industri och vi har lång erfarenhet från att jobba med industribyggnation. Vi har exempelvis byggt industrihallar, ugnsbyggnader, sågverk och anrikningsverk.

Läs mer: Referensarbeten/#industribyggnad

Kraftverk

Vår kompetens omfattar även arbeten med olika typer av kraftverk. Vi erbjuder allt från reparationsarbeten till helhetsåtaganden inom vattenkraft, vindkraft och fjärrvärme. Vi har bland annat stor erfarenhet från dammbyggnation.

Läs mer: Referensarbeten/#kraftverk

Mark

Berggren & Bergman erbjuder helhetslösningar inom markarbeten. Vi hanterar bland annat grundläggningar, allmänna markarbeten samt platt- och stenarbeten. Objekten handlar om allt från fastigheter och parker till torg och parkeringsplatser. På så vis bidrar vi till att förbättra de miljöer där människor rör sig.

Läs mer: Referensarbeten/#mark

Väg och bro

En väg är mer än ett stycke asfalt och en bro är mer än betong och stål. Det handlar om hantverk - ett hantverk som Berggren & Bergman har förfinat sedan 1940-talet. Motorvägar, länsvägar, cykelvägar, gångbanor och broar. Alla bidrar de till närhet mellan människor och att vi kommer fram på ett säkert sätt. Och alla ingår de i vårt utbud av produkter.

Läs mer: Referensarbeten/#vag-och-bro

Vatten och avlopp

Arbeten med VA-nätet är en av våra främsta styrkor. Vi har stor erfarenhet från nyanläggning, underhåll och akuta åtgärder. Berggren & Bergman bygger även reningsverk och vattenverk i alla tänkbara storlekar.

Läs mer: Referensarbeten/#vatten-och-avlopp